V tomto textu naleznete informace o speciálních možnostech dopravy (jak veřejné, tak soukromé) pro osoby se zdravotním postižením.

Osvobození od poplatku za použití dálnice

Držitelé průkazů ZTP (mimo osob se sluchovým postižením) či ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice (platí pouze pro území ČR), tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda platí pouze, pokud je v autě přepravována osoba s průkazem osoby se zdravotním postižením a pokud je držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Více informací najdete v samostatném článku v naší Poradně zde.

Vyhrazené parkovací stání

O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP, ZTP/P. Povolení k užívání parkovacího stání se vydává na dobu určitou (většinou 1–3 roky) s možností prodloužení doby platnosti.

Nárok na vyhrazené parkovací stání má občan starší 18 let, který má trvalý pobyt v dané obci (v případě osoby mladší 18 let zákonný zástupce), jeho opatrovník, nebo pověřená osoba na základě plné moci.

Žádost lze podat na odboru dopravy na úřadu obce s rozšířenou působností v místě bydliště. Tam lze získat i informace o konkrétním postupu a o tom, jaké potřebujete doklady a dokumenty.

Hromadná doprava v Praze

K přepravě tramvajemi a autobusy lze využít v Praze garantované nízkopodlažní spoje. Spoj označený v zastávkových jízdních řádech symbolem invalidního vozíku je vždy zajištěn nízkopodlažním vozidlem (podrobnější informace lze získat na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy). Dále je k dispozici zvláštní linka pro tělesně postižené H1 (spojuje Chodov – Jedličkův ústav – Hlavní nádraží - Náměstí Republiky), její jízdní řády naleznete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy. Všechny potřebné informace o bezbariérovém cestování hromadnou dopravou naleznete na stránkách dopravního podniku zde.

V metru lze osoby na vozíku přepravovat pouze ve stanicích s bezbariérovým přístupem, v osobních výtazích nebo na šikmých či svislých plošinách. Konkrétní informace o přístupnosti jednotlivých stanic získáte na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy zde.

Hromadná doprava v Brně

V Brně můžete využít osobní pomoc při cestování brněnskou veřejnou dopravou provozovanou DPMB, a.s., která je poskytována seniorům a tělesně postiženým cestujícím či rodičům se třemi a více dětmi předškolního věku. Asistent nabízí doprovod cestujícího během cestování prostředky městské hromadné dopravy s pomocí při nastupování, pohybu ve vozidle a při vystupování, i při vyhledávání spoje. Služba se poskytuje v pracovní dny pro předem konkretizovanou cestu. Více informací a kontakty naleznete zde. Informace o bezbariérových tramvajových zastávkách naleznete na stránkách dopravního podniku města Brno zde.

Vlaky

Cestující se sníženou schopností pohybu přepravují kromě Českých drah i autobusy a vlaky REGIOJET a vlaky LEOEXPRES. Informace naleznete na stránkách LEOEXPRES a REGIOJET. Některé trasy zajišťují nízkopodlažními soupravami i ARRIVA či GW Train Regio.

Individuální doprava

Přepravit se lze i speciálně upravenými vozy poskytovatelů individuální dopravy. Kontakty na jednotlivé poskytovatele naleznete v našem adresáři zde.