I v případě změny zdravotního stavu po úrazu míchy či závažném onemocnění je možné řídit automobil. Souhrn informací k tomu, kde získat řidičský průkaz poprvé, co předchází jeho výměně, pokud už jste ho vlastnili a jak se řeší úprava automobilu, pokud jí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebujete, naleznete v textu níže.

Pokud jste řidičské oprávnění dosud nevlastnili, podívejte se v našem adresáři do seznamu autoškol nabízejících kurzy i pro osoby se zdravotním postižením, které potřebují využívat upravené řízení zde.

V případě, že držitelem řidičského průkazu jste a chcete se k řízení vrátit, je nezbytné navštívit vašeho lékaře, který musí posoudit vaši schopnost řídit automobil a případně uvede i podmínky, které je pro to třeba splnit (např. úprava motorového vozidla, viz dále). Pokud lékař zjistí, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou (více informací naleznete v § 5 vyhlášky 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), je podle § 89a Zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa bydliště držitele řidičského oprávnění.

Pokud budete vzhledem k povaze a míře postižení potřebovat upravit automobil, seznam firem, které podobné úpravy provádějí, naleznete v našem adresáři zde. Úpravy může provádět pouze odborná firma s potřebnými certifikáty. Ve spolupráci s pracovníkem vybrané firmy zvolíte nejvhodnější technické provedení úprav, které potřebujete. Firma Vám předá i potvrzení obsahující tzv. harmonizační kódy, které v sobě nesou informaci o daných úpravách a ty rovněž zapíše do velkého technického průkazu. Následně je třeba navštívit odbor dopravy na úřadě vaší obce, kde zaznamenané úpravy potvrdí a zapíší do malého technického průkazu.

Než budete moci znovu vyrazit na cesty, je potřeba se získaným lékařským posudkem a potvrzením od firmy provádějící úpravu vozidla požádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností o výměnu řidičského průkazu, ve kterém budou harmonizační kódy zaneseny.

Na úpravu motorového vozidla i na jeho zakoupení lze žádat na úřadech práce o poskytnutí Příspěvku na zvláštní pomůcku (podrobněji viz naše Poradna, článek Dávky pro osoby se zdravotním postižením).