Na datum 2. října připadá Mezinárodní den pečujících. Lidí, kteří dávají svou sílu, čas a schopnosti blízkým, kteří by se bez jejich pomoci neobešli. Těší nás, že se rozrůstá zázemí organizací, které se rozhodly pečovat o pečující, odlehčit jim v jejich nelehkých povinnostech, podpořit je kvalitními informacemi a nabídnout pomoc jim samotným na oplátku za jejich úsilí.

Přestože hlavní cílovou skupinou Pražské organizace vozíčkářů jsou ti, kteří pomoc potřebují, chceme být nápomocni jejich pečujícím poskytnutím informací. O institucích věnujících se neformální péči se dozvíte více na www.pov.cz v jednom z článků naší PORADNY,  k dispozici zde. Neméně důležitá je pro pečující odlehčovací péče umožňující jim odpočinek, regeneraci sil, čas, aby se mohli věnovat také sami sobě. Kontakty na konkrétní organizace nabízející respitní služby naleznete na www.pov.cz v ADRESÁŘI.

Děkujeme všem pečujícím.