Back to Top

Výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením

Organizace In IUSTITIA v těchto dnech realizuje výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. S výzkumem mohou pomoc i ti, kteří násilí na vlastní kůži nezažili. Vše o této iniciativě a o možnostech zapojení se dozvíte zde: https://in-ius.cz/zahajili-jsme-on-line-vyzkum-nasili-na-lidech-se-zdravotnim-postizenim/

Pochod Praha - Prčice 2021 zrušen

Přes veškeré úsilí hlavních pořadatelů, kterým tímto velice děkujeme, nebyl 55. ročník Pochodu Praha Prčice povolen. Doufejme tedy, že zdrávi dojdeme do cíle v sobotu 21. května 2022. O alternativních možnostech projít si oblíbené trasy legendárního pochodu se dočtete v druhé polovině června na stránkách www.praha-prcice.cz,

Očkování pečujících

Osoby pečující o blízkého ve III. a IV. stupni závislosti se mohou od 3. května do 15. června registrovat k očkování. Musejí se vydat na pracoviště Úřadu práce v místě trvalého pobytu osoby, o kterou pečují. Tam obdrží potřebný kód a potvrzení, které budou muset spolu s občanským průkazem předkládat při očkování. Termín a místo očkování si vyberou podle svých možností.

Slavíme třicáté výročí vzniku

Dnes je to přesně 30 let, kdy byla Pražská organizace vozíčkářů (POV) oficiálně dle tehdy platného zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, registrována Ministerstvem vnitra ČR. I když historie POV sahá hluboko do sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, nové pořádky v naší zemi umožnily, aby se před třiceti lety z hnutí stala oficiální organizace. Jmen, které se ke vzniku POV váží, je celá řádka. Do postu na FB by se sotva vešla. Proto za všechny, kteří stáli u kolébky naší organizace, zmiňujeme Zdenku Hanákovou, dlouholetou předsedkyni. Prostřednictví všech pracovníků a dobrovolníků byla POV při prosazování zájmů a práv vozíčkářů, formování služby osobní asistence, rozvoje speciálních dopravních služeb upravenými mikrobusy, rekondičních pobytů a dalších volnočasových aktivit pro lidi s těžkým tělesným postižením a aktivit vedoucích k odstraňování nejen architektonických bariér. Jedeme dál. A jsme rádi, že jedete s námi.