Back to Top

Kolonáda 2020

Brněnská Liga vozíčkářů pořádá ve čtvrtek 27. srpna již třetí Kolonádu. Společná jízda na všem, co má kola, nemá jen sportovní charakter. Je také příležitostí pro přirozenou integraci a dobročinnost. 

O podrobnostech akce se dočtete zde: http://www.ligavozic.cz/2020/08/11/kolonada-pojedte-s-nami/

Elektrické vozíky na pozemních komunikacích

Od 1. 4. 2020 vstoupil v účinnost Zákon 52/2020 Sb., kterým se mění zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle jehož § 3 se rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, zvyšuje z původních 6 na 15 kilometrů za hodinu. Elektrický vozík se považuje za silniční vozidlo a je nutné jej registrovat v registru silničních vozidel také v případě, kdy jeho šířka nebo délka přesahuje 140 centimetrů nebo jeho maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.

Pokud jste si vozík pořídili z vlastních prostředků, je konstrukčně způsobilý a zvládnete ho ve vyšší rychlosti bezpečně ovládat, pak je možno rychlost vozíku upravit. V některých případech stačí rychlost vozíku nastavit pomocí speciálního software. U jiných typů je potřeba například vyměnit motor či doplnit zařízení pro stabilizaci jízdy.  Pro více informací doporučujeme obrátit se na výrobce či dodavatele. Toto však neplatí, pokud vám byl vozík vydán s úhradou od zdravotní pojišťovny. V takovém případě jeho maximální rychlost omezuje novela zákona O veřejném zdravotním pojištění  282/2018 Sb. Zde je v kategorizačním stromě uvedeno, že maximální rychlost elektrického vozíku je 6 km/h. Dodavatelská firma ani zákazník nejsou oprávněni si tuto maximální rychlost jakkoliv zvýšit.

Letní fotografická škola

Komunitní centrum Czech Photo Centre připravilo na přelom července a srpna Letní fotografickou školu s Olegem Homolou. Zdokonalit své fotografické dovednosti můžete od 21. července do 4. srpna vždy od 18:00 do 21:00. Pro bližší informace klikněte sem: https://www.czechphoto.org/detail-novinky/1461-30/letni-fotograficka-skola-s-olegem-homolou/

Podrobnosti o přístupnosti prostor komunitní centra, které sídlí nedaleko stanice metra Nové Butovice, naleznete zde: http://presbariery.cz/cz/component/flexicontent/14-galerie/13202-galerie-czech-photo-centre

Rekonstrukce povrchu chodníku v Benediktské

Téma chodníku v Benediktské je poslední dobou oblíbené. V termínu od 7. do 24. července proběhnou, jak doufáme, poslední práce - oprava povrchu. V tomto termínu tedy bude kancelář POV opět nepřístupná. Pokud se s námi budete chtít sejít, smluvíme si náhradní prostor, třeba nějakou příjemnou kavárnu v okolí. Připomínáme, že v letních měsících jsme vám k dispozici od pondělí do středy od 10:00 do 16:00.