Back to Top

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, a dále například podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb (registrace sociálních služeb) nebo předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. Tento zákon dále upravuje rozsáhle i inspekci kvality sociálních služeb a financování sociálních služeb.

Číst dál...

Životní a existenční minimum

Životní minimum je uznaná minimální částka, potřebná k zajištění výživy a základních osobních potřeb.

Existenční minimum je uznaná minimální částka považovaná za potřebnou k zajištění výživy a základních osobních potřeb na úrovni, která umožňuje přežití.

Číst dál...

Změna zdravotní pojišťovny

Chcete-li z jakýchkoliv důvodů změnit svou zdravotní pojišťovnu, můžete tak učinit jednou ročně. Právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny je ukotveno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Číst dál...

Strana 10 z 10