Back to Top

Doprava

V tomto textu naleznete informace o speciálních možnostech dopravy (jak veřejné, tak soukromé) pro osoby se zdravotním postižením.

Číst dál...

Dovážkové služby

Pokud z různých důvodů nevycházíte ven, nebo když máte chuť vyzkoušet něco nového či nechat jiné udělat práci s nákupy a vařením za vás, zkuste se obrátit na některou z dovážkových služeb.

Číst dál...

Důchody

Podrobné informace o důchodovém systému v ČR lze získat na stránkách České správy sociálního zabezpečení a v zákoně 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody se skládají ze dvou složek, a to ze základní pevné částky a procentní výměry.

Číst dál...

Elektrické vozíky na pozemních komunikacích

Od 1. 4. 2020 vstoupil v účinnost Zákon 52/2020 Sb., kterým se mění zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle jehož § 3 se rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, zvyšuje z původních 6 na 15 kilometrů za hodinu.

Číst dál...

Elektrický vozík

Elektrický vozík je jednou z kompenzačních pomůcek, o jejichž předepsání můžete požádat svého odborného lékaře a kterou vám může uhradit vaše zdravotní pojišťovna. Specifický je však v tom, že pro jeho přidělení je potřeba vyplnit navíc ve spolupráci se specializovanými lékaři formulář, kterým se doloží, že vás zdravotní stav opravňuje k nároku na tuto pomůcku, a jste způsobilí ji bezpečně ovládat v silničním provozu.

Číst dál...

Strana 3 z 9