Back to Top

Paliativní péče a hospice

Paliativní péče je dobrou praxí v péči o pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stadiu. Jejím cílem je především tišení bolesti a dalších příznaků nemoci. Multidisciplinární tým složený z lékařského personálu, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních pomáhá řešit také další obtíže, se kterými se mohou pacient a jeho rodina či blíz v dané situaci setkat.

Číst dál...

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením tyto osoby opravňuje parkovat na vyhrazených parkovacích stáních pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, požádat o zřízení vyhrazeného stání v blízkosti svého bydliště, a také stát po dobu nezbytně nutnou a v naléhavých případech s autem na místech zákazu stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. V ČR vydávaný parkovací průkaz je platný v rámci celé EU.

Číst dál...

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb, případně některé pobytové zařízení.

Číst dál...

Strana 6 z 9