Back to Top

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby (nazývané také úlevová či respitní péče) jsou terénní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které jinak trvale pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Číst dál...

Osobní asistence

Osobní asistence se řadí mezi služby terénní sociální péče. Poskytuje se osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v přirozeném sociálním prostředí. Služba je komplexní, vychází z individuálních potřeb a přání, poskytuje se v dohodnutém rozsahu a čase, a obsahuje všechny úkony, které by osoba dělala sama, pokud by jí v tom nebránilo zdravotní postižení nebo věk.

Číst dál...

Paliativní péče a hospice

Paliativní péče je dobrou praxí v péči o pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stadiu. Jejím cílem je především tišení bolesti a dalších příznaků nemoci. Multidisciplinární tým složený z lékařského personálu, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních pomáhá řešit také další obtíže, se kterými se mohou pacient a jeho rodina či blíz v dané situaci setkat.

Číst dál...

Strana 5 z 8