Back to Top

Občanské poradny

Občanské poradny prostřednictvím odborně školených poradců nabízejí radu či pomoc zájemcům, kteří si nejsou jisti svými právy a povinnostmi a těm, kdo potřebují při řešení své obtížné sociální situace informace a podporu.

Číst dál...

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby (nazývané také úlevová či respitní péče) jsou terénní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které jinak trvale pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Číst dál...

Osobní asistence

Osobní asistence se řadí mezi služby terénní sociální péče. Poskytuje se osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v přirozeném sociálním prostředí. Služba je komplexní, vychází z individuálních potřeb a přání, poskytuje se v dohodnutém rozsahu a čase, a obsahuje všechny úkony, které by osoba dělala sama, pokud by jí v tom nebránilo zdravotní postižení nebo věk.

Číst dál...

Strana 5 z 9